Hotell Viktors

Särskilda villkor för gäster på Hotell Viktors!

Vem är ansvarig?

Hotell Viktors, Sälfjällstorget, 780 67 Sälen Tel +46 (0)280-210 10.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

 

Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

När blir min bokning bindande? Både du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftat er bokning.

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen frram till kl 12.00 dagen innan ankomst, vid avbokning senare debiteras kostnaden för första natten. Betalning sker vid ankomst.

Moms:
Hotell Viktors hyr ut hotellrummen på uppdrag av annan ägare. På våra förmedlade rum ingår ingen mervärdeskatt. 

 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Otillåten rökning och skadegörelse debiteras med minst 2 000: -. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på rummet genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta än vad du uppgav på bokningen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Fjällvägen 38, 780 67 Sälen

|