Hotell Viktors

Särskilda villkor för gäster på Hotell Viktors!

Vem är ansvarig?

Hotell Viktors, Sälfjällstorget, 780 67 Sälen Tel +46 (0)280-210 10.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

 

Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

När blir min bokning bindande? Både du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftat er bokning.

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen. Fram till 14 dagar innan ankomst är det kostnadsfritt att avboka ert rum. Om du avbokar senare än 14 dagar före avtalad ankomst måste du betala 100% av hyran.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kostar 350: -/rum och innebär att du kan avboka fram t o m 7 dagar före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500: - per rum

(utöver avbeställningsskydd).

Vid avbokning när det är närmare än 7 dagar innan ankomst måste du vända dig till ditt försäkringsbolag för eventuell återbetalning.

 

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/man, sambo, familj eller medresenär. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från till exempel läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Moms:
Hotell Viktors hyr ut hotellrummen på uppdrag av annan ägare. På våra förmedlade rum ingår ingen mervärdeskatt. I avbeställningsskyddet ingår 25% mervärdesskatt.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Otillåten rökning och skadegörelse debiteras med minst 2 000kr. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på rummet genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta än vad du uppgav på bokningen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Fjällvägen 38, 780 67 Sälen

|